Hillelförlaget övergår till extern distributör

Hillelförlaget övergår under september till extern distributör. Avtal har tecknats med Stjärndistribution i Hofors, och de kommer framgent att sköta förlagets beställningar och utskick av böcker.
Under perioden 6/9-19/9 kommer Hillelförlagets distribution att vara stängd. Detta  dels på grund av lagerflytt och dels på grund av att förlagets lokaler är stängda i samband med Rosh Hashana och Jom Kippur.
Från den 20/9 kommer Hillelförlagets böcker att kunna beställas via nätbokhandel och boklådor som Hedengrens. Hillelförlaget kommer inte att ha någon egen distribution via hemsida, men från och med mitten av oktober kommer också böcker att kunna köpas direkt på plats i biblioteket i Bajit. Mer information om hur det går till kommer senare.
Övergången till extern distributör har med utvecklingen av bok-och förlagsbranschen i stort att göra. Nätbokhandeln, som idag står för merparten av vår försäljning, vill att också mindre förlag övergår till externa distributörer. Dessutom innebär det en mer effektiv hantering av förlagets beställningar och det frigör också tid för nyutgivning på Hillelförlaget. Redan nu arbetar förlaget med utgivning planerad under kommande år.