Att vara jude i vardag och helg
  • Att vara jude i vardag och helg

Att vara jude i vardag och helg

250,00 kr
Inkl. moms

Chaim Halevi Donin

Judendomen intar en viktig plats bland världens religioner.  Många av oss har tappat kontakten med vårt ursprung samtidigt som vi känner att vi har ett stort behov av att bejaka vårt kulturarv och vår etniska tillhörighet.  Hur lever man när man lever judiskt? Och hur får man det att gå ihop med det moderna samhällets krav?

Chaim Halevi Donin

Judendomen intar en viktig plats bland världens religioner.  Många av oss har tappat kontakten med vårt ursprung samtidigt som vi känner att vi har ett stort behov av att bejaka vårt kulturarv och vår etniska tillhörighet.  Hur lever man när man lever judiskt? Och hur får man det att gå ihop med det moderna samhällets krav?

I denna bok försöker rabbin Donin besvara dessa frågor.  Han skriver om de stora händelserna i livet; födelsen, bar- och bat mitsva, äktenskap, skilsmässa, sorg, om döden, men självklart berättar han även om de rika traditionerna kring de judiska helgdagarna.

 

240 sid, svartvit, 5:e tryckningen 2007

ISBN 978 91 85164 769