Flykt och Överlevnad - flyktingverksamhet i Mosaiska Församlingen i Stockholm 1933 - 1950
  • Flykt och Överlevnad - flyktingverksamhet i Mosaiska Församlingen i Stockholm 1933 - 1950

Flykt och Överlevnad - flyktingverksamhet i Mosaiska Församlingen i Stockholm 1933 - 1950

50,00 kr
Inkl. moms

Svante Hansson

 

Hur förhöll det sig egentligen med gästfriheten inom Mosaiska Församlingen i Stockholm gentemot de judiska trosfränder som sökte sig till Sverige för att undkomma den europeiska katastrofen? Var församlingens inställning lika njugg som det officiella Sveriges eller uträttade man stordåd i det tysta?

Svante Hansson

 

Hur förhöll det sig egentligen med gästfriheten inom Mosaiska Församlingen i Stockholm gentemot de judiska trosfränder som sökte sig till Sverige för att undkomma den europeiska katastrofen? Var församlingens inställning lika njugg som det officiella Sveriges eller uträttade man stordåd i det tysta?

 

I sin bok avhandlar författaren Svante Hansson dessa brännande frågor.  Fokus ligger  på församlingens flyktingverksamhet - obönhörligt glider dock strålkastarljuset in på Sveriges förmåga eller oförmåga att hantera den flyktingvåg som följde det nazistiska maktövertagandet i Tyskland år 1933.

 

444 sid, svartvit, 2004

ISBN 91 85164 64X