Mota Moses i grind
  • Mota Moses i grind

Mota Moses i grind - ariseringsiver och antisemitism i Sverige 1933 - 1943

50,00 kr
Inkl. moms

Göran Blomberg

 

I Mota Moses i grind granskas de tyska försöken att arisera (nazifiera) svenskt näringsliv och det okritiska (ibland till och med samarbetsvilliga) bemötandet av detta.

 

Även de antisemitsiskt färgade kampanjer, som ägde rum i Sverige på 1930-talet och i början 1940-talet skärskådas av bokens författare Göran Blomberg.

Göran Blomberg

 

I Mota Moses i grind granskas de tyska försöken att arisera (nazifiera) svenskt näringsliv och det okritiska (ibland till och med samarbetsvilliga) bemötandet av detta.

 

Även de antisemitsiskt färgade kampanjer, som ägde rum i Sverige på 1930-talet och i början 1940-talet skärskådas av bokens författare Göran Blomberg.

 

Göran Blomberg har under många år publicerat sig i historiska ämen.  Hans främsta intresseområden är 1900-talets politiska historia, Förintelsen och Europa under andra världskriget.

 

228 sid, svartvit, illustr, 2003

ISBN 91 85164 623