Sionismen - fullbordan och förnyelse
  • Sionismen - fullbordan och förnyelse

Sionismen - fullbordan och förnyelse

30,00 kr
Inkl. moms

Anders Carlberg

 

Sionismen eftersträvade det judiska folkets normalise-

ring. Genom att få en egen stat skulle "judarna bli en del av nationernas familj" som Hjalmar Branting uttryckte det. 

Anders Carlberg

 

Sionismen eftersträvade det judiska folkets normalise-

ring. Genom att få en egen stat skulle "judarna bli en del av nationernas familj" som Hjalmar Branting uttryckte det. 

 

Sionismens primära mål fullbordades genom att alla judar erbjöds ett nationalhem i staten Israel.  Många problem förblev dock olösta.  Detta och mer därtill dryftas ingående av författaren Anders Carlberg.

 

180 sid, svartvit, illustr, 1997

ISBN 91 85164 437