Antisemitism - en aktuell genomlysning
  • Antisemitism - en aktuell genomlysning

Antisemitism - en aktuell genomlysning

80,00 kr
Inkl. moms

I västvärlden har under de senaste tusen åren antisemitismen gett upphov till en ständigt återkommande problematik, en problematik som nådde sin kulmen med Förintelsen. I Antisemitism – en aktuell genomlysning behandlas fenomenets historiska bakgrund, med särskild tonvikt vid idéer och omständigheter som ledde till ett uppsving för antisemitismen under 1800-talet:

Kvantitet

I västvärlden har under de senaste tusen åren antisemitismen gett upphov till en ständigt återkommande problematik, en problematik som nådde sin kulmen med Förintelsen.  I Antisemitism – en aktuell genomlysning behandlas fenomenets historiska bakgrund, med särskild tonvikt vid idéer och omständigheter som ledde till ett uppsving för antisemitismen under 1800-talet: från den ursprungliga religiösa konflikten till modernitetens omvälvningar, framväxten av nationalistiska rörelser, Romantiken och ”vetenskapliga” föreställningar om ras. Antisemitism – en aktuell genomlysning är en kortfattad genomgång av problemkomplex som anknyter direkt till vår egen tid och som inbegriper en diskussion om gamla och nya former av antisemitism.

Steven Beller
62 objekt