Antisemitism - en aktuell genomlysning
  • Antisemitism - en aktuell genomlysning

Antisemitism - en aktuell genomlysning

80,00 kr
Inkl. moms

I västvärlden har under de senaste tusen åren antisemitismen gett upphov till en ständigt återkommande problematik, en problematik som nådde sin kulmen med Förintelsen. I Antisemitism – en aktuell genomlysning behandlas fenomenets historiska bakgrund, med särskild tonvikt vid idéer och omständigheter som ledde till ett uppsving för antisemitismen under 1800-talet:

I västvärlden har under de senaste tusen åren antisemitismen gett upphov till en ständigt återkommande problematik, en problematik som nådde sin kulmen med Förintelsen.  I Antisemitism – en aktuell genomlysning behandlas fenomenets historiska bakgrund, med särskild tonvikt vid idéer och omständigheter som ledde till ett uppsving för antisemitismen under 1800-talet: från den ursprungliga religiösa konflikten till modernitetens omvälvningar, framväxten av nationalistiska rörelser, Romantiken och ”vetenskapliga” föreställningar om ras. Antisemitism – en aktuell genomlysning är en kortfattad genomgång av problemkomplex som anknyter direkt till vår egen tid och som inbegriper en diskussion om gamla och nya former av antisemitism.

Steven Beller