Jag må bo mitt ibland dem

490,00 kr
Inkl. moms

Boken ” jag må bo mitt ibland dem” - Stockholms stora synagoga 150 år utkom den 16:e september 2020 exakt 150 år efter att den invigdes år1870.  Den lilla judiska menigheten bosatt i Stockholm låter på 1860-talet bygga en synagoga så stor att den rymmer alla Stockholms judar och fler därtill! Den placeras inte i skymundan. Nej, den byggs på en för ändamålet inköpt tomt, mitt i centrala Stockholm och på gångavstånd från det kungliga slottet.

Hur gick det till? Vilken mannakraft, mod (eller övermod) och framtidstro hade inte dessa judar besjälade av upplysningens idéer om kunskap, tolerans och rättvisa! Och än står hon kvar.

Samarbetsrådet för Judar och Kristna
”likt ett babyloniskt tempel med eleganta detaljer från det moriska Alhambra” skriver Kaj Engelhart
Och i Kyrkans Tidning skriver Barbro Matzols  ”Vackert och vittert”

2020-11-10